Home

kiezen voor techniek // Oost // PO/VO

Provincie Gelderland maakt zich sterk voor wetenschap & technologie in primair onderwijs

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig naar de wereld om hen heen en die wereld vult zich steeds meer met techniek en technologie. Daarom is het belangrijk dat wetenschap & technologie (w&t) een vaste plek hebben in het primair onderwijs. De provincie Gelderland, KWTG (Kenniscentrum Wetenschap & Techniek Gelderland) en Platform Talent voor Technologie (TechniekTalent.nu, Platform Bèta Techniek en Jet-Net & TechNet) slaan de handen ineen om de integratie van w&t in de Gelderse basisscholen een boost te geven.

Impact maken met W&T
De provincie Gelderland initieert dit traject om samen met bovengenoemde partijen meer impact te realiseren op het gebied van w&t. Provinciebreed gaan zij aan de slag om w&t meer in het DNA van scholen en meer de klas in te krijgen. Uitgangspunt hierbij is een aanbod op maat, dat past bij de basisscholen. Om te beginnen wordt daartoe een inventarisatieonderzoek gedaan: wat gebeurt er al, hoe staan de Gelderse scholen ervoor? Welke wensen zijn er en wat is er nog nodig om de impact te vergroten?

In het traject wordt een antwoord gezocht op de volgende vragen: Op welke manier kan de provincie Gelderland bijdragen aan het versnellen en versterken van de implementatie van w&t op Gelderse basisscholen? Waar hebben scholen behoefte aan en hoe kunnen de krachten in de provincie zo gebundeld worden dat er een aantrekkelijk en passend aanbod is voor het Gelders primair onderwijs?

De komende maanden wordt via diverse routes input verzameld, onder meer door basisscholen te bevragen via een online enquete die op 4 juni is uitgezet. Aan de hand van de uitkomsten wordt een advies in de vorm van een plan van aanpak uitgewerkt. Het is de bedoeling dat de provincie op basis van dit advies de implementatie- en projectperiode ingaat, waarbij basisscholen in Gelderland worden ondersteund met een passend aanbod en tools. In het voorjaar van 2021 wordt er opnieuw een meting gedaan: waar staan de scholen dan? Wat is het effect van de aanpak en wat kunnen we nog meer doen voor een stevige plek van w&t in Gelderland.  

Voor input, reacties en vragen kunt u contact opnemen met Edith Hilbink via e.hilbink@ptvt.nl.