Home

algemeen // Oost

Provincie Gelderland presenteert rapport 'Het Techniekpact na 2020'

Wise up Consultancy onderzocht welke rol Gelderland kan spelen in de verduurzaming van de regionale netwerk- en uitvoeringsstructuur van het Techniekpact. Hoe kan de provincie helpen zorgen dat dit samenwerkingsverband ook in de toekomst een bijdrage kan leveren aan de regionale arbeidsmarkt?

Om die vraag te beantwoorden interviewde Wise up Techniekpact-betrokkenen uit alle Gelderse arbeidsmarktregio's. Het rapport bevat diverse inzichten en praktische elementen die de regionale pacten direct kunnen gebruiken.

Gelderland neemt het signaal en advies uit de regio ter harte. Ze blijven de regio’s stimuleren in de doorontwikkeling van hun techniekpacten. Tegelijkertijd zullen ze koesteren wat er is opgebouwd. Hierin blijven ze dicht bij de traditionele provinciale rollen van stimuleren en faciliteren. De regio's blijven dus zelf de ontwikkelingsrichting, vorm en inhoud bepalen.

Meer informatie over de vervolgstappen en wat verwacht kan worden van de provincie, is hier te lezen. Ook kan daar het volledige rapport worden gedownload.