Home

algemeen

Reflectie op 5 jaar pact-aanpak

De afgelopen vijf jaar is er op een vernieuwende, onorthodoxe werkwijze gewerkt aan de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de techniek- en zorgsector. Met deze aanpak binnen het Techniekpact en Zorgpact zijn veel praktische resultaten behaald. Op woensdag 12 december jl. maakten stakeholders van het Techniekpact en Zorgpact de balans op. Met elkaar gingen zij in gesprek over: Wat zijn de kritische succesfactoren van de pact-aanpak? Hoe zetten we de aanpak in voor de uitdagingen die er nog liggen?

Aanleiding voor de bijeenkomst was het feit dat eind 2018 het Zorgpact* stopt en Doekle Terpstra stopt met zijn rol als aanjager van het Techniekpact. Tijdens de bijeenkomst overhandigde Doekle Terpstra de publicatie “Sterk in keten en samenhang – De kracht van de pact-aanpak aan Alida Oppers, directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs van het ministerie OCW, Gert-Jan Buitendijk, directeur-generaal Werk van het ministerie SZW en Pieter Waasdorp, directeur Ondernemerschap van het ministerie EZK.

In de publicatie schijnen een aantal hoofdrolspelers, die betrokken zijn bij het Techniekpact en het Zorgpact, hun licht op de resultaten van de pacten tot nu toe, de leermomenten onderweg en de doelen voor de toekomst.

 

*) Het Zorgpact stopt, maar als beweging verder gaat! De werkwijze van het Zorgpact wordt voortgezet in: de RAAT, commissie Werken in de Zorg, Actie Leer Netwerk en het project leven lang ontwikkelen van de SER.