17 december 2020

'Hybride docenten vervullen een behoefte aan beide zijden'

Systeemintegrator AWL-Techniek uit Harderwijk levert sinds augustus de eerste hybride docent voor Hogeschool Windesheim. En met groot succes. Bianca de Vries Corporate Recruiter en L&D-coördinator bij AWL en hybride docent Wilbert van de Ridder delen hun enthousiasme: ‘Door de samenwerking sluiten de stage- en afstudeeropdrachten veel beter aan op wat wij in de praktijk nodig hebben.’

AWL heeft een leven lang ontwikkelen hoog in het vaandel staan. Voor de medewerkers zijn er via de AWL Academy tal van opleidingen beschikbaar en elk jaar wordt er een opleidingsbudget beschikbaar gesteld. Bianca de Vries is Corporate Recruiter en L&D-coördinator bij AWL. ‘De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel, de arbeidsmarkt is sterk in beweging. Om dat alles te kunnen bijbenen, is het cruciaal dat medewerkers blijven leren en ontwikkelen.’

Duurzaam inzetbaar
Werknemers duurzaam inzetbaar houden zit in het DNA van AWL. ‘Medewerkers hebben een grote behoefte om te blijven ontwikkelen en vragen daar ook om. Wij proberen daarom onder meer visueel te maken hoe een carrièrepad bij AWL eruitziet. Zo kan een medewerker voordat hij of zij bij ons in dienst treedt al zien welke ontwikkelingsmogelijkheden wij kunnen bieden.’ AWL is er daarbij van overtuigd dat er samen meer bereikt kan worden dan alleen. Daarom is het bedrijf diverse samenwerkingen aangegaan in de techniek. Zoals Perron038, het innovatiecentrum voor de maakindustrie in de regio. Bianca: ‘Daarin werken we met andere bedrijven en met onderwijsinstellingen als Hogeschool Windesheim samen aan de technologie van de toekomst.’

Eerste hybride docent
De noodzaak van hybride docentschap werd al langer gevoeld binnen AWL en is nu waarheid geworden. Development Engineer Wilbert van de Ridder is sinds half augustus vanuit AWL de eerste hybride docent op Hogeschool Windesheim. ‘Hij was al betrokken bij Perron038 en kent Hogeschool Windesheim daarom goed,’ vertelt Bianca. ‘Bovendien heeft hij een onderwijsachtergrond. Dus één en één was twee. En in de gesprekken die volgden bleken Wilbert en Windesheim meteen een match te zijn.’ Wilbert van de Ridder: ‘Ik ben fulltime in dienst bij AWL, waarvan ik nu drie dagen word gedetacheerd bij Windesheim. Eén dag voer ik docenttaken uit en begeleid ik stagiairs bij bedrijven. Twee dagen werk ik als onderzoeker binnen het samenwerkingsverband Perron038.’

Korte lijnen
Alle partijen zijn erg enthousiast over de samenwerking. Bianca: ‘Het onderwijs richt zich in principe op de competenties, het bedrijfsleven op het resultaat. Door de samenwerking sluiten de stage- en afstudeeropdrachten veel beter aan op wat wij in de praktijk nodig hebben.’ Wilbert licht toe: ‘De hogeschool vraagt mij wat AWL als bedrijf nodig heeft dat studenten bij bepaalde vakken leren. Zo kunnen we nu meedenken over de ontwikkeling van leerlijnen en dat is heel positief. Daarbij waren de lijntjes tussen AWL en Windesheim al kort, maar het bleven twee separate partijen. Nu ik voor beide werk, is die barrière weggevallen. Andersom was het voor Windesheim moeilijk de docenten industriële automatisering en robotica aangesloten te houden op technische ontwikkelingen op dat gebied. Met een docent erbij die in het veld werkt, gaat dat veel makkelijker.’

Professionalisering
Ook Hogeschool Windesheim ervaart het als een fijne samenwerking, weet Bianca. ‘De constructie loopt tot de zomer, maar we kijken nu al of we kunnen verlengen tot januari 2022. Bij ons staat het hybride docentschap eveneens hoog op de agenda. Het vervult een behoefte aan beide zijden: het ondervangt het lerarentekort en zorgt voor de juiste verbinding tussen AWL, het bedrijfsleven en het onderwijs.’ Nu moet de professionaliseringsslag worden gemaakt, stelt Bianca. ‘Om succesvol te zijn moet je het “altijd willen blijven leren” verweven in je DNA, borgen in de organisatie en uitbreiden daar waar het nodig is.’

Tips voor bedrijven
- Zet leren en blijven ontwikkelen hoog op de agenda.
- Zoek de samenwerkingsverbanden, je hebt anderen nodig.
- Blijf je medewerkers boeien door middel van kennisuitwisseling en het stimuleren van ‘het altijd willen blijven leren’.
- Blijf betrokken bij het ontwikkelen van de leerlijnen, zoek het contact en wacht niet af hoe een leerling van school af komt.
- Zorg dat je al aan het begin van het leertraject samenwerkt.

Bianca de Vries en Wilbert van de Ridder zijn beiden twee jaar werkzaam bij AWL. Bianca op de HR-afdeling als Recruiter en Learning & Development Coördinator. Wilbert is Development Engineer en hybride docent-onderzoeker.