Home

Noordwest // werken in de techniek

Ruim 90 partijen ondertekenden het Regionaal Skillsakkoord Metropoolregio Amsterdam

Op vrijdagochtend 14 december ondertekenden ruim 90 partijen het Regionaal Skillsakkoord Metropoolregio Amsterdam.

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Technologische ontwikkelingen en nieuwe maatschappelijke uitdagingen veranderen het werk voortdurend. Daardoor verdwijnen en veranderen banen, maar komt er ook nieuw werk bij. Deze veranderingen vragen om een flexibele beroepsbevolking die zich blijft ontwikkelen en het belang daarvan inziet. Niet alleen in de vorm van het halen van diploma’s, maar ook in het aanleren en ontwikkelen van skills. En werkgevers die deze ontwikkeling stimuleren. Daarom is het zaak de arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam meer op skills inrichten. Voor werkenden en werkzoekenden vergroot dit hun kansen op de arbeidsmarkt. Voor werkgevers neemt de kans op meer geschikte werknemers toe. Zo leggen we samen een basis voor een toekomstbestendige, wendbare arbeidsmarkt.

“Ik ben erg blij met dit Regionaal Skillsakkoord dat met zoveel vertegenwoordigers van landelijke brancheorganisaties, het bedrijfsleven, onderwijs en gemeenten wordt gesloten. Zij vormen daarmee een regionaal netwerk om met elkaar te werken aan een op skills georiënteerde arbeidsmarkt. Dit maakt de arbeidsmarkt flexibeler en zo kunnen we de werkende en werkzoekende beroepsbevolking nog beter voorbereiden op het werk van morgen, in zowel goede als slechte economische tijden. En werkgevers kunnen putten uit andere sectoren bij hun zoektocht naar goed personeel”, zegt wethouder Kukenheim (beroepsonderwijs) van de gemeente Amsterdam.

Met het Skillsakkoord bouwt House of Skills een coalitie van partners die zich committeren aan het doel om de arbeidsmarkt meer op skills in te richten.

Zie voor meer informatie: www.houseofskillsregioamsterdam.nl