Home

algemeen // kiezen voor techniek

Staat van het technisch vmbo

Elke leerling verdient een goede opleiding die past bij zijn of haar interesses, talenten en goede kansen op een baan in de regio. Daarom is het belangrijk dat er overal in Nederland een passend aanbod is van technische vmbo- en mbo-opleidingen aansluitend op de behoefte van de arbeidsmarkt. Om de huidige situatie goed in kaart te brengen en het gesprek in de regio goed te faciliteren, zijn de instroomcijfers van de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018 gevisualiseerd in landkaarten.​

In de kaarten zijn de leerlingenaantallen van het derde en vierde leerjaar BB/KB en GL samengevoegd om in één oogopslag te zien wat het totale leerlingaantal per profiel per vestigingsnummer is. De kleuren zijn gebaseerd op het gemiddeld aantal leerlingen per vestiging in de gemeente. In de legenda van iedere kaart is te vinden welke kleur voor welk aantal leerlingen staat.

De technische vmbo profielen worden per kaart weergegeven. Hieronder vallen de profielen: Bouwen Wonen en Interieur (BWI), Produceren, Installeren en Energie (PIE), Maritiem en Technie (MaT), Mobiliteit en Transport (M&T) en Media, Vormgeving en ICT (MVI). Klik op een gemeente om het leerlingenaantal in het derde en vierde leerjaar te zien en het aantal vestigingen dat het technische profiel aanbiedt. 

Werken aan behoud technisch vmbo
De kaarten zijn gemaakt als onderdeel van de vmbo-opdracht van Doekle Terpstra. Hiervoor zijn recent ook de nieuwe instroomcijfers voor het vmbo in de Techniekpact monitor aangepast. Tevens zijn tien creatieve en inspirerende voorbeelden uit het vmbo, die laten zien hoe ondanks regionale uitdagingen een goed en adequaat onderwijsaanbod in stand kan worden gehouden, gebundeld in de publicatie: Behoud van het technisch vmbo