Home

algemeen // leren in de techniek // werken in de techniek

Subsidieregeling flexibel mbo voor volwassenen

Deze zomer komt er een subsidieregeling om innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s in het mbo voor volwassenen te ontwikkelen.

In het regeerakkoord heeft het huidige kabinet aangekondigd een doorbraak te willen realiseren op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen. In dat kader zijn de ministers van SZW en OCW een brede en gezamenlijke aanpak gestart om werkenden en werkzoekenden te stimuleren zich verder te ontwikkelen. Eén van de ambities is om het mbo nog meer te flexibiliseren. Daarom komt er o.a. een subsidieregeling voor publieke en private mbo-instellingen met het doel gezamenlijk flexibele onderwijsprogramma’s te ontwikkelen die aansluiten op de behoeften van werkenden en werkzoekenden.

Wanneer?
De subsidieregeling is nu in ontwikkeling en wordt naar verwachting medio juli 2019 gepubliceerd. De regeling loopt tot en met 2022 en krijgt een jaarlijkse aanvraagmogelijkheid.

Voor wie?
Samenwerkingsverbanden van publieke en private mbo-instellingen komen voor subsidie in aanmerking. Zij kunnen gezamenlijk subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s voor volwassenen in de derde leerweg.

Voorlichtingsbijeenkomsten
In juni worden twee voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Daar krijgt u meer informatie over de subsidieregeling. U kunt daar ook partners ontmoeten van andere mbo-instellingen en particuliere opleiders, die actief zijn in Leven Lang Ontwikkelen.

  • Donderdag 13 juni van 14:00 tot 17:00 uur in Zwolle
  • Donderdag 20 juni om 13:30 tot 16:30 uur in Den Bosch

Voor meer informatie en om u aan te melden voor de bijeenkomsten: https://www.dus-i.nl/subsidies/flexibel-mbo-voor-volwassenen

 

Bron: DUS-I