Home

werken in de techniek

Subsidieregeling MKB !dee 2019

Voor MKB’ers die, samen met anderen, meer willen investeren in de versterking van kennis en vaardigheden van hun personeel is er de subsidieregeling MKB !dee. Met deze regeling worden zij uitgedaagd om mee te denken over oplossingen om belemmeringen weg te nemen.

De grote economische dynamiek vraagt veel van ondernemers: digitale en technologische innovaties worden steeds belangrijker om groei te realiseren en de ontwikkelingen gaan snel. Ondernemers kunnen minder varen op bestaande kennis en vaardigheden; het vermogen om snel nieuwe kennis toe te passen in het bedrijf speelt steeds meer een doorslaggevende rol.

Met deze regeling wil de staatssecretaris Mona Keijzer (ministerie van Economische Zaken en Klimaat) MKB’ers stimuleren meer te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden. Investeren in de vaardigheden van medewerkers is van groot belang, want zij zijn het menselijk kapitaal van elk bedrijf. 

De subsidie is geen opleidingsbudget, maar een bijdrage voor het oplossen van knelpunten bij MKB’ers. Het is niet bedoeld voor het volgen van opleidingen bij onderwijsinstellingen. Anders dan in 2018 richt de regeling zich nu op iedere MKB’er. De MKB-investeringen moeten zich richten op:

  • meer technisch opgeleid personeel;

  • scholing en ontwikkeling in digitalisering;

  • scholing en ontwikkeling in klimaat- en energietransitie.

Het totaal beschikbare budget voor 2019 is € 7,5 miljoen.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 april 2019 tot 27 augustus 2019.

Kijk voor meer informatie over deze regeling en de voorwaarden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.