Home

algemeen // Doekle Terpstra // Nieuwsbrief

Techniek is de sleutel naar de toekomst

Doekle Terpstra, aanjager van het Techniekpact, ziet dat het belang van techniek meer op de kaart staat. Maar Terpstra is nog lang niet klaar. "Ik kan het niet genoeg benadrukken: techniek is de sleutel om grote maatschappelijk uitdagingen als klimaatverandering en de veranderende zorg het hoofd te bieden."

"Techniek gaat over toekomst", begint Doekle Terpstra. "We slagen er steeds meer in om dit voor het voetlicht te brengen. Belangrijk aandachtspunt is wel nog om jongeren én hun ouders beter te informeren over het vmbo en mbo en de arbeidskansen die zij zullen hebben na afronding van hun opleiding. Vakmensen zijn nu én straks heel hard nodig in tal van sectoren. Nu kiezen voor het technisch vmbo en mbo is kiezen voor een toekomstbestendige baan met goede arbeidsvoorwaarden. In Duitsland hebben ze dat goed begrepen. Daar koesteren ze van oudsher vakmanschap en beroepsonderwijs. Wij hebben in Nederland in het verleden vooral veel aandacht gegeven aan het algemeen vormend karakter van onderwijs."

Terpstra vervolgt: "De afgelopen maanden heb ik veel gesprekken gevoerd met vmbo- en mbo-scholen, bedrijven, gemeenten en provincies. Uit die gesprekken komt duidelijk naar voren dat we het samen moeten doen: scholen en bedrijven hebben elkaar nodig. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen om interesse te wekken voor techniek. Ik wil dat alle kinderen al in het primair onderwijs in aanraking komen met techniek. Als basisschoolkinderen de interesse voor techniek niet meekrijgen, is het moeilijk om hen te interesseren voor een technische vervolgopleiding. Bedrijven en overheden moeten daarbij helpen."

Techniek als motor

Hoewel we er nog niet zijn, werpt het Techniekpact absoluut vruchten af. Er zijn veel goede initiatieven die praktisch omgaan met de grote vraag naar technisch personeel vanuit het bedrijfsleven. Terpstra noemt de bedrijfsscholen. "Dat vind ik een heel mooie ontwikkeling die iedereen ten goede komt: de school, het bedrijf, maar ook studenten en docenten profiteren ervan. Dit soort initiatieven heeft alleen maar meerwaarde." We moeten onszelf ook niet te veel problemen aan (laten) praten, vindt Terpstra. "Veel Europese landen kijken jaloers naar Nederland en naar het Techniekpact. Daar mogen we trots op zijn."

Een belangrijke verworvenheid van het Techniekpact is de herwaardering voor techniek. Terpstra: "We beseffen veel meer dan 20 jaar geleden dat techniek de ruggengraat vormt van het oplossen van allerlei maatschappelijke vraagstukken. Techniek is de motor achter het realiseren van klimaatdoelstellingen. Of neem de zorg. Je ziet dat de zorg steeds meer naar de particuliere omgeving wordt verplaatst; het ziekenhuis thuis om het zo uit te drukken. Dat staat nog in de kinderschoenen, maar daar gaat echt een revolutionaire ontwikkeling plaatsvinden de komende jaren. Die revolutie is alleen mogelijk met de juiste techniek en met goed opgeleide technici. Dat besef wordt gelukkig breed gedeeld."

Regionale aanpak

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Regionale bestuurders doen er volgens Terpstra goed aan om te beseffen dat hun takenpakket groeit. "Door decentralisaties, zoals de uitvoering van de klimaatagenda, is het van ongelooflijk groot belang om een regionale onderwijs/arbeidsmarktagenda te maken. Regionale bestuurders moeten weten op welke manier ze de kracht in de regio kunnen benutten om maatschappelijke doelstellingen te realiseren. De samenwerking in Gelderland is een mooi voorbeeld. De gedeputeerde daar heeft samen met de O&O-fondsen, werk gemaakt van versterking leven lang ontwikkelen op de arbeidsmarkt. Dat ze daarbij ook provinciale middelen aanwenden, is bijzonder voor arbeidsmarktbeleid."

Hoe verder?

"Het Techniekpact is een middel en geen doel op zich", benadrukt Terpstra gevraagd naar het Techniekpact na 2020. "Het gaat om de techniekagenda als geheel. Dat is, zonder overdrijven, een zaak van nationaal belang. Niet alleen van onderwijs, het bedrijfsleven of de overheid. Het is in het belang van heel Nederland dat we voldoende hoogwaardig technisch personeel hebben nu en in de toekomst. Daar moeten we met zijn allen aan blijven werken; in alle sectoren. In het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Ik ben heel blij dat het huidige kabinet het Techniekpact wil voortzetten. Dat is erkenning voor de inzet van velen en een steun in de rug om door te pakken. Bijvoorbeeld door ons nog meer in te spannen om een nog grotere groep werkenden met om- en bijscholing sneller beschikbaar te krijgen voor de arbeidsmarkt. Maar óók door technische vakmensen proberen te interesseren voor een hybride carrière in het onderwijs. Steeds meer jongeren kiezen voor bètatechnisch onderwijs. Dan hebben we wel meer techniekleraren nodig om die jongeren op te leiden; met de huidige instroom in lerarenopleidingen redden we dat niet. De techniekagenda is gebaat bij de ketenaanpak van het Techniekpact. Die aanpak begint bij basisschoolkinderen en eindigt met ervaren technici die vlak voor hun pensioen staan. Alleen samen gaan we die agenda realiseren. Omdat het kan, maar vooral omdat het moet."