Home

algemeen // Nieuwsbrief // Oost

Techniekpact Noord Veluwe en Randmeren

Tijdens de algemene ledenvergadering van Platform Techniek Noordwest Veluwe op donderdag 13 november 2014 werd het Techniek Pact Noord Veluwe officieel overhandigd aan vertegenwoordigers van de Provincie Gelderland en het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt.

Platform Techniek heeft in opdracht van het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (POA) een Techniek Pact opgesteld. Na maanden van voorbereiding, uitgebreid onderzoek en afstemming met betrokken partijen is het rapport klaar en werd deze tijdens de ALV van Platform Techniek uitgereikt aan Rijk Verheul, directeur VTC en Gerrit Marskamp, secretaris van het POA.

“Het rapport geeft inzicht in hoe de regio in de komende jaren het technisch beroepsonderwijs kan versterken door innovaties uit de branches beter in het onderwijs te integreren. Het blijkt keer op keer dat innovatie en expertise de herstelmiddelen zijn voor de toekomst, daar richt het Techniekpact zich dan ook op. Met name in de installatiebranche, de foodsector en de bouw is behoefte aan vernieuwing, verdieping en verfrissing. De komende zes jaar zullen we het  Techniekpact invoeren en toepassen. Hiermee willen de regio vitaler maken” aldus Piet Mosterd, voorzitter Platform Techniek.

Inmiddels zijn de eerste middelen aangevraagd bij de Provincie, die heeft aangegeven zeer positief te staan tegenover de initiatieven van het Techniekpact. Eén van de activiteiten die op korte termijn wordt opgezet is de ontwikkeling van nieuwe uitstroomprofielen zoals Onderhoud Technische Installateurs. Een uitstroomprofiel die voor een deel bestaat uit bewezen componenten van andere opleidingsrichtingen, zoals Mechatronica en Installatiewerk, en waar nieuwe elementen aan worden toegevoegd. Zo wordt de kwaliteit van onderwijs verhoogt en instroom van gekwalificeerde medewerkers bevorderd.

Bekijk het Techniekpact Noord Veluwe en Randmeren hier.