Publiek Privaat Samenwerken

De kwaliteit en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt staat of valt met de betrokkenheid van het bedrijfsleven met het beroepsonderwijs. Zeker voor de technieksector, waar ontwikkelingen razendsnel gaan, is dit  van groot belang. Een nauwe samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs maakt ook dat opleidingen interessant en uitdagend zijn en blijven.

Het uitgangspunt van een publiek private samenwerking binnen het Techniekpact is om het duurzaam en intensief partnerschip te bouwen om zo het technisch beroepsonderwijs toekomstbestendig te maken. Wat ze willen, wat ze doen en zij dit organiseren, verschilt per samenwerking. Waar het bij de een gaat om de omvang, kan het bij de ander juist gaan om een niche. Voor het Techniekpact is een publiek private samenwerking geen doel op zich maar een instrument om gestelde doelen te realiseren.

Voor 2023 is de inzet van het Techniekpact:

  • versterking van praktijkonderwijs en samenwerking in het technisch hbo
  • het opschalen van goede initiatieven
  • het onder de aandacht brengen van financieringsregelingen en toepassingsmogelijkheden

Alle Nederlandse publiek-private samenwerkingen komen samen in Katapult.

Aan de slag
Onderwijsinstellingen, bedrijven, branchesorganisaties en samenwerkingverbanden die aan de slag willen met publiek privaat samenwerken helpt het team van Techniekpact graag op weg.

Bijlages en downloads

Download
PPS impactmeting mbo-initiatieven en centres of expertise (2019)