Home

In de technische sector is grote behoefte aan nauwere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Een van de manieren om dit te realiseren is het stimuleren van hybride docentschap. Hybride docenten zijn professionals die een baan in het onderwijs combineren met een andere baan. Dit kan in loondienst of als zelfstandig ondernemer. Het maakt daarbij niet uit voor hoeveel uur je dit doet, en of je dit doet in primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo of universiteit. Maar hoe maak je dit als onderwijsinstelling of bedrijf mogelijk? Welke organisaties werken al met hybride docenten en wat zijn hun ervaringen?

Op deze website helpen we je op weg met beantwoorden van deze vragen. De informatie op deze site richt zich met name op de mensen die in hun organisatie/bedrijf met dit onderwerp aan de slag willen of mee bezig zijn.

 

Onderzoek

Artikelen & interviews

Tools & tips

Aan de slag met hybride docentschap?

Aan de slag met hybride docentschap?

https://www.linkedin.com/in/mfwolthoff/

Het Techniekpact kan bij de verschillende stappen of fases ondersteuning bieden. Als adviseur, sparringspartner of kennisbank. Dus wil je als bedrijf, onderwijsinstelling of PPS aan de slag? Neem even contact met mij op, wij helpen je namelijk graag op weg.

Marieke Wolthoff

Projectleider
m.wolthoff@ptvt.nl


Hybride docentschap, subsidies en vergoedingen voor opleidingen

Overzicht financiële regelingen

Wie aan de slag wil in het onderwijs zal hiervoor een opleiding moeten volgen. Dit kan, afhankelijk van de beoogde functie of rol, variëren van een oriëntatie cursus; een training over het geven van gastlessen, tot aan een volledige opleiding voor mbo-bekwaamheid of tweedegraads bevoegdheid. Ter ondersteuning hiervan zijn er vanuit de overheid en (branche)organisaties diverse subsidies en vergoedingen beschikbaar. Wij lichten een aantal interessante subsidies en regelingen uit met verwijzingen naar websites van bijbehorende instanties voor aanvullende informatie, voorwaarden en aanvraagprocedures.

meer

Publiek Private Samenwerkingen met hybride docenten

Overzicht

Binnen de publiek private samenwerkingen wordt al veel aan docentprofessionalring gedaan. Weten waar?

meer

“Blijf innoveren. Oók tijdens de coronacrisis”

Interview

Voor de toekomst van de technieksector is een sterke band tussen onderwijs en bedrijfsleven hard nodig. Naast de hybride docent draagt daar nu ook de hybride opleider zijn steentje aan bij. Veronique van de Reijt, directeur Techniek & Maritiem bij mbo-instelling Scalda, legt uit hoe het innovatieve scholingstraject Hybride techniekopleiders Zeeland ook tijdens de coronacrisis blijft vernieuwen.

meer

Hybride docentschap: geen regionaal fenomeen, maar instellingsafhankelijk.

Onderzoek

In steeds meer regio’s krijgt hybride docentschap vorm. Meer opleidingen staan open voor hybride docenten. Maar ook het bedrijfsleven ziet voordelen om hun medewerkers hybride te laten lesgeven. Afgelopen periode is onderzocht waar in het technisch beroepsonderwijs hybride docenten werkzaam zijn.

meer

Wanted: hybride docenten uit technische sectoren!

Onderzoek

Dat mensen meerdere banen combineren is bekend. Uit onderzoek van de SER blijkt dat rond de half miljoen werkenden hun baan combineren met een andere baan, met onderwijs als één van de grootste sectoren. Afgelopen periode is specifiek onderzoek gedaan naar het combineren van banen in het technisch beroepsonderwijs.

meer

“Je krijgt echt het idee dat je iemand verder helpt”

Interview

Drie jaar geleden werd in Zeeland gestart met een opleiding hybride techniekopleider. Janine de Witte is een van de afgestudeerden en vertelt hoe zij de opleiding in de praktijk brengt.

meer

Hybride docentschap; de vijf pilots

Overzicht van de pilots

Om hybride docentschap goed vorm te kunnen geven, is regionale samenwerking een belangrijk uitgangspunt. Vraag en aanbod zullen elkaar hierdoor beter weten te vinden. Verspreid over Nederland, lopen er momenteel van Techniekpact vijf pilots rondom hybride docentschap.

meer

‘Hybride docent draagt bij aan toekomst technisch onderwijs’

Interview

Brainport Eindhoven is een van de vijf pilots rond hybride docenten. ASML is initiatiefnemer van deze pilot in het zuiden van het land. Inmiddels hebben 36 medewerkers parttime ervaring op gedaan als hybride docent. Een interview met Maik van der Linden, HR Programma Manager Hybrid Teching Initiative.

meer

‘Hybride docent worden is steeds meer van deze tijd’

Interview

Techport is een van de vijf pilots rond hybride docenten. De trekker van deze pilot in de Metropoolregio Amsterdam is Rianne Jaspers, docent bij het Nova College. Begin oktober ging dit project uit de startblokken.

meer

Scholingstraject zorgt voor meerwaarde

Evaluatieonderzoek hybride techniekopleider

Hybride Techniekopleiders, professionals vanuit technische bedrijfsleven die lesgeven op het vmbo enof mbo, doen tijdens hun scholingstraject nieuwe kennis en (didactische) vaardigheden op die ook buiten het onderwijs ingezet kan worden, zoals op werkvloer in samenwerking met collega’s. Dit blijkt uit het evaluatieonderzoek van het scholingstraject Hybride Techniekopleider.

meer

Hybride docent: inkomsten uit beide banen onder de loep

Onderzoek

Uit gesprekken met zowel bedrijven als directeuren techniek van mbo- en hbo-instellingen blijkt dat velen het idee van het hybride docentschap omarmen. Hoewel verschillende mbo- en hbo-instellingen graag meer hybride docenten willen opnemen in de onderwijsteams, worden salarisverschillen tussen het onderwijs en het bedrijfsleven regelmatig genoemd als reden waarom de praktijk soms achterblijft bij de wens of ambities.

meer

Drijfveren hybride docent: ‘alleen dat nog, en dan ben ik om’

Onderzoek

In Nederland zijn er zo’n 600.000 mensen die meerdere banen combineren. De Sociaal-Economische Raad schreef in haar verkenning naar combinatiebanen (2018) onder andere dat er een ‘veelkleurig palet aan motieven’ is om meerdere banen te combineren. Wat kunnen we zeggen over de motieven van de hybride docent?

meer

Voor het mkb-metaal is hybride techniekopleiden kansrijk

Interview

De metaalbewerking is een omvangrijke sector met diverse branches en uiteenlopende werkzaamheden. “De instroom van goed gekwalificeerde medewerkers is voor onze bedrijven van cruciaal belang,” aldus Paul Nijhuis, senior beleidsadviseur bij OOM, het opleidings- en ontwikkelfonds, “de uitval in de BBL moet dan ook zo klein mogelijk zijn.”

meer

‘Technieker; deel je kennis!’ Werving via huis-aan-huisbladen

Werving

Om onder de aandacht te komen bij de doelgroep worden in Zeeland voor het eerst huis-aan-huisbladen in gezet. “In korte tijd heb ik meer reacties gehad dan normaal in maanden”, aldus Marianne van Meel, projectleider van de opleiding hybride techniekopleider.

meer

Hybride docentschap: van uitdaging naar aanpak

Stappenplan

Om technici vanuit het bedrijfsleven te kunnen laten bijdragen aan aantrekkelijk en innovatief technisch beroepsonderwijs, is het belangrijk dat onderwijsinstellingen hierop een proactief en bewust beleid voeren. Gericht beleid op het gebied van personeelszaken maakt dat de vraag die de onderwijsinstelling heeft helder en duidelijk is. Het technisch bedrijfsleven kan daar met een gericht aanbod op inspelen. Hiermee wordt het succesvol werven, inzetten en benutten van de meerwaarde van hybride docenten vergroot. Om hier te komen is er een aantal stappen dat doorlopen moet worden.

meer

De 6 C's

Tool

Aan de slag als onderwijsorganisatie of samenwerking met de zes C’s? Twee handige tools die daar goed bij kunnen helpen.

meer

‘Als de helft van de studenten bij ons blijft werken, zijn we blij’

Interview

De TT in Assen, Pinkpop, het Eurovisie Songfestival, de Bevrijdingsfestivallen. Noem een evenement en Faber Audiovisuals uit het Friese Sint Annaparochie regelt de techniek. Samen met ROC Friese Poort ontwikkelde het bedrijf het tweejarige traject Evenemententechniek. ‘Als maar de helft van de studenten bij ons blijft werken, zijn we blij.’, aldus Hans Galama, verantwoordelijk voor HRM en educatie.

meer

Professionaliseren van hybride werken

Opinie

“De toename van hybride leeromgevingen, met docenten die constant switchen tussen werk en schoolomgeving, betekent dat er een serieuze aanpak nodig is in de begeleiding van docenten om dit te laten slagen. Er zijn andere vaardigheden nodig om dit goed te laten werken, kortom professionalisering, aldus Alice Bakker (projectmanager innovatieve opleidingstrajecten in de zorg). De veranderende rol vraagt om constante begeleiding.”

meer

HAN-project hybride docent

Interview

Voor de techniekacademies van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is het vinden van geschikte techniekdocenten een uitdaging. Dickjan Schaap startte vanuit de HAN een project om hybride docenten te werven die een bijdrage willen leveren aan deze uitdaging. Rudi van Hedel is zo’n hybride docent. Een dag in de week is hij gedetacheerd bij de HAN vanuit Ingenieursbureau Sweco Nederland.

meer

Succesfactoren duurzame inzet van hybride docenten: de 6 C's

Model - de 6 C's

Wanneer je als onderwijsorganisatie of samenwerking de keuze hebt gemaakt om met hybride docenten aan de slag te gaan, dan wil je dit ook tot een succes maken en duurzaam vormgeven. Om de kans daarop zo groot mogelijk te maken, is het van belang om binnen de samenwerking gezamenlijk aandacht te besteden aan zes thema’s (de 6 C’s) als ook hun samenhang.

meer

Niet bevoegd maar wel wat te vertellen? Teachr matcht je

App

Teachr verbindt mensen uit het bedrijfsleven die graag hun kennis willen delen, aan de meest geschikte onderwijsinstelling.

meer

Verschillende werkomgevingen – verschillende regels

Tool

Een hybride docent heeft bij het combineren van banen te maken met verschillende werkomgevingen en dus ook met verschillende regels en verplichtingen waaraan voldaan moet worden. Voorop staat dat het succes van ‘combibanen’ in het onderwijs afhangt van de wil van de betrokken partijen om vorm te geven aan de arbeidsrelatie.

meer

Hoe vind je de persoon die je zoekt?

Tool

Hoe krijg je DE persoon die je zoekt op functies die je hybride wilt invullen. We hebben vier voorbeeldvacatures die hierbij kunnen helpen.

meer

Hoe vind en behoud je talentvol technisch personeel?

Animatie

Hoe behoud je goede medewerkers? En hoe krijg je goede nieuwe mensen (juiste kennis en skills). Veel technische bedrijven worstelen met dit vraagstuk. Een mogelijke oplossing is misschien dichterbij dan gedacht.

meer

Hybride Techniekopleider, hoe word je dat?

Interview

Hybride techniekopleider, hoe word je dat? Marlon van Mol, praktijkopleider in Terneuzen, werd uitgenodigd voor een informatieavond over de opleiding. Kwam er enthousiast van vandaan, en stapte daarna naar zijn werkgever met de vraag; ‘zou ik die opleiding mogen doen?’ En van het een kwam het ander.

meer

‘Mijn lessen worden goed bezocht, er moet wat te halen zijn’

Interview

‘Het lesgeven, ik vind het super.’ Aan het woord is Ype Bote Bonnema. Werkzaam bij Staalbouw Nauta in Heeg en bij het ROC Friese Poort in Sneek. Zowel een echte Fries als een echte hybride docent.

meer

Docententekort. Welke acties gaan de regio’s ondernemen?

Analyse

In het programma Sterk Techniekonderwijs (STO) investeren 78 regio’s in het realiseren van duurzaam en dekkend techniekonderwijs van hoog niveau. De regio’s hebben omvangrijke en ambitieuze plannen opgesteld. Deze plannen zijn door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NOR), een onafhankelijk opererend bureau, geanalyseerd. Het docententekort was een van de aanleidingen van dit programma. De bevindingen in de analyse daarover lichten wij hier even uit.

meer

De opleiding tot techniekdocent is een offer: maar je krijgt er veel voor terug

Interview

Techniekdocenten uit het bedrijfsleven die écht weten waar ze over praten, bekend zijn met de laatste stand der techniek en de mores uit het bedrijfsleven kennen. Het Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem doet er alles aan om deze vakmensen als docent binnen te halen. Eenvoudig is dat niet, want de hbo- opleiding tot tweedegraads bevoegd docent is zwaar. Directeur Krijn Redert: “En niet alleen dat. Je krijgt pas een vaste aanstelling op het moment van slagen, meestal tegen een lager salaris dan in het bedrijfsleven gebruikelijk is.

meer

Als onderwijsinstelling moet je hiervoor durven te kiezen

Interview

‘Hybride docentschap, dat doe je er niet bij. Dat moet een manier van lesgeven worden waar je echt voor kiest als onderwijsinstelling’, aldus Jean-Paul Weber, recruiter bij Hogeschool Rotterdam.

meer

Scholingstraject Hybride Techniekopleiders

Opleidingsaanbod

Al jaren is er behoefte aan meer praktijkkennis binnen het onderwijs. Om dit kwantiatieve en kwalitatieve vraagstuk op te lossen, heeft opleidings- en ontwikkelingsfonds Wij-Techniek (voorheen OTIB) een speciaal scholingstraject.

meer

Waarom een hybride docent interessant is voor een MKB-bedrijf

8 voordelen

Er zijn de nodige vooroordelen over hybride docenten. 'Te duur' of 'Het klinkt erg ingewikkeld dus dat zal het dan ook wel zijn'.. Het tegendeel is waar. Voor een bedrijf kan het veel meerwaarde opleveren. We zetten de belangrijkste punten op de rij.

meer

Je baan combineren met lesgeven: leuk, verrijkend en uitdagend

Pilot Brainport Eindhoven

Daniël (embedded software engineer), Julio (natuurkundige) en Maria (biomedical engineer) werken al een aantal jaar bij TMC. Voor hen is de pilot Hybride Tech Docenten dé uitgelezen kans om hun droom om les te geven waar te maken.

meer

‘In principe mogen ze alles worden, behalve ongelukkig’

Interview

Wijnand Pul hybride docent sinds 2014

meer

Stimuleer een leven lang leren, stimuleer de hybride docent

Blog

Al ruim 7 jaar combineert Tom Morssink twee banen. Naast HR-manager bij internetbureau Trimm, werkt hij in het onderwijs als docent/onderzoeker HRM bij Windesheim.

meer

De meerwaarde vertaalt in hrm-model

Model

Steeds vaker zetten scholen hybride docenten in. De belangrijkste redenen: het vervullen van de openstaande vacatures en verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

meer

Advies: docenten tekort verminderen in de techniek via hybride docenten

Advies Thea Koster

Inzet op hybride leerwerkomgevingen; het jaarlijks initiëren van minimaal 10 extra samenwerkingsverbanden waarbinnen onder meer hybride docenten kunnen worden opgeleid en ingezet.

meer

Het potentieel van de hybride docent wordt onvoldoende benut

Opinie

Hybride docenten balanceren tussen twee banen. Als het werk te veel van ze vraagt, neigen ze ernaar één van de twee banen op te zeggen.

meer

Gastdocenten; van 4 naar 6 klokuren

Regelgeving

Gastdocenten kunnen een belangrijke rol spelen in het opleiden van leerlingen en studenten. Professionals van buiten de school nemen de toekomstige generatie mee in de steeds sneller veranderende wereld van techniek.

meer

Wie zijn de leraren van morgen?

Drijfveren

Wat zou mensen kunnen bewegen om in het onderwijs te gaan werken. Die vraag was voor het Platform Talent voor Technologie de aanleiding tot een mentality onderzoek.

meer

Ambitie onderwijsinstellingen

Analyse

Wat is de ambitie van onderwijsinstellingen op het gebied van hybride docentschap? Dat is een van de vragen die de projectgroep hybride docenten in kaart aan het brengen is. Hiervoor worden beleids- en jaarplannen, visies en websites geanalyseerd.

meer

Hybride docent, instructeur of …?

Terminologie

Er gebeurt veel op het hybride front. Berichten, initiatieven, ideeën ze vliegen ons om de oren. Een positieve ontwikkeling. Toch is het even oppassen geblazen.

meer