Home

Nieuwsbrief // werken in de techniek // Zuidwest

TIMA: Innoveren en een leven lang leren in de Maritieme technologie

In het project Toegepaste Innovaties voor Maritieme Automatisering (TIMA) werken technisch onderwijs en bedrijfsleven samen aan innovaties in de automatisering van snij- en laswerkzaamheden in de scheepsbouw door de inzet van lasrobots. Naast de innovatieve producten die het project oplevert, blijkt het in de praktijk vooral ook een groot succes waar het gaat om ‘leven lang leren’. In het kader van TIMA zijn in september twee studenten van de opleiding Mechatronica (niveau 4) van het Dordtse Da Vinci College begonnen aan hun afstudeerstage bij Scheepswerf Slob, om daar te helpen bij de implementatie van de lasrobot.

TIMA is een samenwerking tussen Scheepswerf Slob, De Waal, Valk Welding, Da Vinci College en de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht, waar ook de activiteiten binnen het project grotendeels plaatsvinden. De kennisuitwisseling van bedrijven, studenten en het beroepsonderwijs is een belangrijk onderdeel van TIMA. Door TIMA wordt de kennis van ervaren lassers namelijk geborgd en komt deze beschikbaar voor het onderwijs. Tegelijkertijd neemt het innovatieproject werkenden op een organische manier mee in nieuwe ontwikkelingen. Bijzonder is nu dat de twee studenten, die vorig jaar tijdens hun derdejaars stage een speciaal programma hebben gevolgd over robotlassen en programmeren, nu de medewerkers van Slob meenemen in de implementatie van de lasrobot.

Met de toegepaste kennis die het project oplevert, kunnen bedrijven hun concurrentiepositie in de regio verbeteren door een verhoogde productiviteit, een verkorte doorlooptijd en een snellere productie. TIMA levert daarnaast een hogere kwaliteit van onderwijs en een betere aansluiting op de beroepspraktijk op. De invoering van innovatieve technieken maakt werken in de scheepsbouw aantrekkelijker voor jonge technici, zoals ICT’ers, engineers en werktuigbouwkundigen.

TIMA kijkt daarbij ook naar de instroom van menselijk kapitaal. Er is bijvoorbeeld een cursus ‘Lassen voor niet-lassers’ ontwikkeld. Het idee is dat deze cursus de kansen op de arbeidsmarkt voor werkzoekenden vergroot. Ook voor vmbo- scholen kan het interessant zijn om deze cursus aan te bieden, omdat veel scholen wel metaaltechniek maar geen lassen hebben opgenomen in het programma.

Lasrobots in de scheepsbouw worden normaliter vooral ingezet in serieproductie. Er is echter vaak sprake van enkelstuks maatwerk. Lassen en snijden gebeurt daarbij meestal nog met de hand, omdat een robot anders voor ieder onderdeel steeds opnieuw worden geprogrammeerd. Vaak besteden Nederlandse scheepbouwbedrijven dit handwerk uit aan het buitenland. De projectpartners van TIMA zijn de uitdaging aangegaan om lasrobots ook in de enkelstuksindustrie van de scheepsbouw in te zetten. Daarbij maken ze gebruik van 3D-ontwerpprogramma’s die rechtstreeks een las- of snijrobot aansturen. Ervaren vakmensen geven daarvoor met een digitale aanwijspen in een virtuele werkelijkheid (VR) aan hoe de robot moet lassen. Door gebruik te maken van deze nieuwe technologieën blijft het hoogwaardige laswerk in de Nederlandse scheepsbouw behouden.