Home

MKB !dee

Om technische mkb-ondernemers te helpen heeft Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) tijdens de Techniekpactconferentie op 18 juni 2018 het MKB !dee aangekondigd. Met MKB !dee worden ondernemers zelf uitgedaagd om met ideeën te komen om belemmeringen om te investeren in scholing en ontwikkeling weg te nemen.

Investeren in de ontwikkeling van werkenden is belangrijk voor het bedrijf, voor de toekomst van het bedrijf, voor de werkende zelf én voor Nederland. Toch blijkt uit cijfers dat 80% van de ondernemers de weg niet weet te vinden of geen gebruik maakt van beschikbare middelen om te investeren in scholing en ontwikkeling! 

 

meer