Home

kiezen voor techniek // Noordwest // PO/VO

Universiteit Utrecht versterkt samenwerking met primair onderwijs

De Universiteit Utrecht tekende op woensdagochtend 19 juni de samenwerkingsovereenkomst ‘PO partnerschap regio Utrecht’. Zeven schoolbesturen in het primair onderwijs, twee pabo’s en de universiteit gaan de komende twee schooljaren intensiever samenwerken, gericht op de bevordering van de kwaliteit en het innovatieve vermogen van het primair onderwijs in de provincie Utrecht. Op deze manier kan onderzoek en de kennismaking met wetenschap toegankelijker worden gemaakt. Dit laat de Universiteit Utrecht op haar website weten. 

De samenwerking wordt vanuit de Universiteit Utrecht gecoördineerd door het Wetenschapsknooppunt Utrecht (WKUU) en het Kenniscentrum Talenontwikkeling, Wetenschap & Technologie (KTWT)*. De Universiteit Utrecht hecht grote waarde aan de samenwerking met onderwijspartners in de regio om gemeenschappelijk te werken aan het onderzoek, de ontwikkeling en de professionalisering van het primair onderwijs in de regio Utrecht.

*W&t in de regio

Het KTWT is één van de acht regionale w&t-netwerken die in Nederland actief zijn in het primair onderwijs. Deze netwerken richten zich op het activeren en stimuleren van alle basisscholen om w&t-onderwijs aan te bieden. Het regionale netwerk heeft een loketfunctie en kan scholen helpen bij de vraagformulering en invulling van w&t-onderwijs. 

Prof. dr. Henk Kummeling, rector magnificus van de Universiteit Utrecht, ondertekende samen met schoolbestuurders en bestuurders van de pabo’s van de Marnix Academie en Hogeschool Utrecht de samenwerkingsovereenkomst.

In de samenwerking worden scholen via een ‘broker’ verbonden met onderzoekers en ontwikkelaars van de universiteit. Scholen kunnen ook meedoen aan activiteiten zoals De Grote Wetenschapsdag en conferenties bezoeken over onderzoek in het primair onderwijs.