Home

VIDEOVERSLAGEN TECHNIEKPACT ON TOUR

Techniekpact On Tour, is een reis langs de regio’s om te ontmoeten en te inspireren. Om successen vanuit de regio’s zichtbaar te maken, netwerken te verstevigen en partijen te activeren deel te nemen aan de regionale initiatieven.

Op 5 november 2018 was Techniekpact on Tour bij Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. Hier vond een netwerkbijeenkomst plaats waar werd stilgestaan bij de eerste resultaten van het Leve(n)lang Gelders Vakmanschap. Daarnaast presenteerden ook andere regionale voorbeelden op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen zich. Een inspiratievolle bijeenkomst waar veel ervaringen zijn uitgewisseld. Bekijk hier het verslag.

Op 24 januari 2018 reisde het Techniekpact on Tour naar landsdeel Noord. Bij het Provinciehuis Drenthe in Assen draaide het deze ochtend over projecten die werken in de techniek in het kader van om- en bijscholing. Deelnemers aan de bijeenkomst hebben kennis gemaakt, verkent welke mogelijkheden er zijn tot samenwerken én van en met elkaar geleerd. Bekijk hier het verslag van de bijeenkomst. 

Op 9 oktober 2017 gingen landelijke en regionale partners tijdens de Techniekpact on Tour bij Novio Tech Campus te Nijmegen in gesprek over het thema ICT. De invloed van ICT op de maatschappij is complex en heeft grote impact op human capital: hoe zorg je dat huidig én toestromend personeel beschikken over de juiste vaardigheden en hoe richt je daar het onderwijs op in? CEO Google Benelux, Pim van de Feltz gaf zijn visie op het thema. Bekijk hier het verslag van de bijeenkomst.

Op 10 maart was Techniekpact on Tour te gast in de regio Utrecht bij het ROC Midden-Nederland in Nieuwegein. Of het nu gaat om zorg, energievoorziening, bouw en industrie, ICT of voedselproductie, of om crossovers tussen o.a. zorg en techniek of de brede toepassing van ICT, domotica en robotica: technologie is niet weg te denken en zet de arbeidsmarkt op zijn kop. Het aantal technici neemt op bepaalde niveaus echter niet snel genoeg toe. Hieruit ontstond het initiatief om op zoek te gaan naar de mogelijkheden voor Utrecht. Bekijk hier het verslag van de bijeenkomst:


Op 8 maart kwam Techniekpact on Tour naar Rotterdam voor een – in samenwerking met VHTO georganiseerde - speciale editie over meisjes en vrouwen in vmbo en mbo techniek. Zowel om kwantitatieve (de te verwachten tekorten) als om kwalitatieve (de meerwaarde van diversiteit) redenen zal de Nederlandse economie er wel bij varen als meer meisjes kiezen voor een toekomst op de technische arbeidsmarkt. Tijd dus om met elakaar door te pakken en acties te intensiveren om meer meisjes enthousiast te maken voor techniek. Tijdens de bijeenkomst is Ans Hekkenberg als ambassadeur voor het Techniekpact gepresenteerd. Bekijk hier het verslag van de bijeenkomst:


Op 25 juni bracht Techniekpact on Tour een bezoek aan Zeeland. Aanleiding voor het bezoek is het toenemende tekort aan gekwalificeerd technisch personeel in Zeeland. Terwijl de vraag naar technici in Zeeland toeneemt. Het Techniekpact heeft al veel gedaan om de Zeeuwse scholieren te interesseren voor techniek. Hiervoor bracht Doekle Terpstra, aanjager Techniekpact, een bezoek aan het Stedelijk scholengemeenschap de Rede in Terneuzen en langs het vmbo-programma Bèta Challenge. Bekijk hier het verslag:


Op 2 juni 2015 werden de '100 dagen Techniekplan op Toer'van het Techniekplan Limburg afgesloten met een flitsende manifestatie. Tijdens de slotbijeenkomst met als titel "Opmaat naar de Toekomst" gingen vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen die in de regio intensief samenwerken in gesprek met Leo Scholl, voormalig boegbeeld Techniekplan Noord- en Midden-Limburg en met Doekle Terpstra, aanjager van het Techniekpact, over het bevorderen van de instroom in het technisch onderwijs. Bekijk hier het verslag van de bijeenkomst:


Op 12 februari 2015 was Techniekpact On Tour in Noord Nederland. In Noord-Nederland is met veel energie en enthousiasme de handschoen van het nationale Techniekpact opgepakt. In het regionale pact zijn de nationale ambities uitgewerkt in een concrete aanpak voor Drenthe, Fryslân en Groningen. De bijeenkomst in Het Techniek Innovatie Centrum stond volledig in het teken van de toekomst van de technieksector. Want wie doet het werk van morgen? Tijdens de bijeenkomst werd er met ondernemers en onderwijsinstellingen gezocht naar een antwoord op deze vraag. Bekijk hier het verslag:

Op 3 november 2014 was Techniekpact On Tour in Oost. Doekle Terpstra, aanjager van het Techniekpact, verzorgde de kick-off van Twenty Days of Technology. Twintig dagen vol bijzondere evenementen om de keuze voor techniek te stimuleren bij leerlingen en studenten. De aanwezigen maakten kennis met een aantal prachtige voorbeelden die in het kader van Techniekpact Twente zijn ondernomen. Bekijk hier het verslag: