Home

Doekle Terpstra // werken in de techniek // Zuidoost

Werknemer in Brainport moet vaardigheden blijvend ontwikkelen

Van werknemers worden tegenwoordig heel andere vaardigheden gevraagd dan zeven jaar geleden. De werknemer van de toekomst moet steeds breder en flexibeler inzetbaar zijn. Werkgevers stellen telkens nieuwe eisen om het steeds hogere tempo van technologische ontwikkelingen bij te benen. Vooral op het gebied van ‘IT skills´ in alle sectoren en ´soft skills´ in de technische sector. Dat blijkt uit onderzoek van Textkernel naar de veranderingen in gevraagde vaardigheden in de Brainport Regio.

Textkernel onderzocht in opdracht van ontwikkelingsmaatschappij Brainport Development de veranderingen in gevraagde vaardigheden (skills) in vacatures in Zuidoost-Brabant in de afgelopen 7 jaar. Daaruit blijkt dat er een duidelijke verandering heeft plaatsgevonden.

Wat blijkt uit de cijfers? 

1. Terwijl het totale aantal gevraagde skills per vacature de afgelopen 7 jaar met 6% is afgenomen, neemt het aantal IT skills per vacature toe met 13% in alle sectoren. In deze skills is een duidelijke verschuiving te zien naar meer technische ontwikkelvaardigheden en programmeertalen in plaats van programma´s als Word en Excel, wat inmiddels als basiskennis gezien wordt. Daarnaast zien we dat het aantal vacatures in IT beroepen in niet IT sectoren meer dan verdubbeld is.

2. Het totale aantal gevraagde soft skills per vacature in de technische sector neemt toe met 26%. Voorbeelden van soft skills zijn onder andere samenwerken, leidinggeven, overtuigen en commercieel en communicatief vaardig zijn. Dit geeft aan dat de technische sector een duidelijke verschuiving laat zien in gevraagde vaardigheden.

Technologisch adaptief

Het onderzoek van Textkernel bevestigt dat technologische vaardigheden in alle sectoren steeds belangrijker worden. Daarnaast vraagt de hoogwaardige industrie in Brainport juist voor meer en andere vaardigheden. Beide ontwikkelingen vragen een omslag voor studenten, werknemers, werkzoekenden, werkgevers, onderwijs en overheden. En leidt naar een gezamenlijk doel: iedereen in Brainport 100% technologisch adaptief. Voldoende goed gekwalificeerd personeel is een randvoorwaarde om de innovatie en internationale concurrentiekracht van Brainport te versterken.

Lancering TechnologiePact – Brainport Next Generation

De uitkomsten van het onderzoek van Textkernel komen donderdag 17 maart aan de orde tijdens de lancering van Technologiepact Brainport Next Generation. In het Blue Collar Hotel op Strijp-S in Eindhoven delen studenten, werknemers, werkzoekenden, werkgevers, onderwijs en overheden hun ervaringen. Namens Brainport geven Nienke Meijer, Voorzitter College van Bestuur Fontys Hogescholen, Marc Hendrikse, CEO NTS-Group en Elly Blanksma, burgemeester van Helmond geven hun visie op onderwijs en arbeidsmarkt. En wordt het Technologiepact aangeboden aan Doekle Terpstra, aanjager Nationaal Techniekpact.

Download het Technologiepact Brainport Next Generation via de pagina van Landsdeel Zuidoost.