Home

Wie zijn wij

Het Techniekpact is getekend door bestuurders uit onderwijs, bedrijfsleven, van werkgevers, werknemers, de regio’s en het Rijk. De ministeries van Economische Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn voor de landelijke afspraken verantwoordelijk voor de acties die binnen hun portefeuille vallen. Het projectteam van het Techniekpact is ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

PBT,  voorheen Platform Bèta Techniek, is door de landelijke overheid gevraagd de landsdelen desgewenst te ondersteunen en faciliteren bij de uitvoering van de regionale techniekagenda’s. Daarnaast verzorgt PBT de ondersteuning van de aanjager en de ambassadeur van het Techniekpact en de uitvoering van de communicatie.

Techniekpact
Postbus 76
2501 CB Den Haag
T. 070-3119711
E. info@techniekpact.nl