Home

Docentprofessionalisering // kiezen voor techniek // Leraren // PO/VO // Zuidwest

Zeeuwse docenten professionaliseren bij bedrijfsbezoek

Ruim 250 docenten van het VO Zeeuws Vlaanderen (Hulst, Oostburg en Terneuzen) hebben op 1 oktober bedrijfsbezoeken gebracht aan regionale bedrijven. Alle docenten waren voor deze dag uit geroosterd en konden hun eigen keuze maken uit het aanbod van 22 bedrijven uit de zorg, de horeca, administratie/handel en uiteraard techniek. Vrijwel alle bedrijven boden een ochtend- en een middagprogramma aan. Dit initiatief is voortgekomen uit overleg met de Maatschappelijke Advies Raad die als uitvloeisel van het beleidsplan van de jonge fusieschool is ingesteld.

De dag is plenair afgesloten waarbij de voorzitter van VNO-NCW Zeeland Neldes Hovestad (tevens directeur DOW Benelux) de docenten ontving en het maatschappelijke belang van dit initiatief benadrukte.

Bestuur en directie van VO Zeeuws Vlaanderen beogen met dit initiatief een betere aansluiting op de regionale arbeidsmarkt door middel van het verbeteren van bedrijfs- en beroepsbeelden bij alle docenten. Zo kunnen zij hun leerlingen ook beter adviseren over vervolgopleidingen en stageplaatsen.

Aan de meewerkende bedrijven (die hier zonder uitzondering zeer positief op reageerden) is gevraagd om tijdens de bedrijfsbezoeken niet alleen een goed beeld van de bedrijfsactiviteiten en – internationale – afzetmarkt te geven (en welke competenties hiervoor noodzakelijk zijn) maar vooral ook in gesprek te gaan met de docenten.

Een overgrote meerderheid van alle betrokkenen (onderwijs en bedrijfsleven) hebben een zeer positieve ervaring met dit initiatief wat ongetwijfeld een vervolg zal krijgen.